Bleskově
Kde se vzalo zlato? PDF Tisk E-mail
Přejít na obsah
Kde se vzalo zlato?
Strana 2
Nové vědecké objevy přinesly překvapující informace o zlatě. V největ?ím světovém nalezi?ti, jihoafrickém Witwatersrand Basin, je zlato o čtvrt miliardy let star?í ne? okolní horniny, ve kterých je ulo?eno. Tato zpráva mů?e významně pomoci prospektorům při hledání nových zlatých nalezi??.Pohádková nalezi?tě v Africe Více ne? 35 procent ve?kerého, na světě vydolovaného zlata, pochází z jediného zdroje: Witwatersrand Basin v Ji?ní Africe. Celá staletí geologové přemítali o tom, jak se toto místo mohlo stát tak bohaté na zlato. Odpověď by mohla pomoci průzkumníkům izolovat nejvy??í stupeň čistoty rudy a určovat, co je třeba hledat, kdy? se pátrá po novém zlatém nalezi?ti. Tato znalost by byla zvlá?tě potřebná nyní, kdy? zlatonosnost zdroje klesá. Vrchol tě?by v této oblasti Ji?ní Afriky byl v roce 1970 a od té doby je pr?měrná jakost rudy téměř poloviční. Nyní se na světlo světa dostaly nové informace, které změnily náhled geologů na celou problematiku. Zlato ve Witwatersrand Basin bylo formováno před miliardou let, co? znamená, ?e je o čtvrt miliardy let star?í ne? jeho hostitel, kterým je usazeninová skála. V této souvislosti se u? objevily i teorie o mimozemském původu některých nalezi?? zlata, které se do lokalit dostalo při pádech obrovitých zlatých asteroidů. Vědecké týmy, studující tuto oblast toti? zjistily, ?e zlato se nejprve vytvořilo venku mimo mateční horninu a pak bylo nějakým způsobem vneseno do této oblasti spolu s dal?ími usazeninami. Výsledky vědeckých výzkumů dokazují, ?e zlato je odvozeno z matečných hornin ze severního a západního okolí této prohlubně a přenesené potoky a řekami dovnitř hmoty, která se později přeměnila na skálu. Dnes zlato le?í uvnitř usazeninové vrstvy, která jej ?obaluje? a sahá a? do hloubky 5 000 metrů. Objev má i obecnou platnost. Jestli?e je toti? tento model správný, průzkumníci,?kteří hledají vy??í jakost zlaté rudy, by se měli soustředit na usazeniny, které se nahromadily díky klidné práci starověkých řek.

Další >
Copyright 2000 - 2004 Miro International Pty Ltd. All rights reserved.
Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.